Cách Fake IP

Trên mạng hiện nay có rất nhiều web cho tải phần mềm và đăng ký host, nhưng đa số đều hạn chế số IP của Việt Nam (tại dùng chùa quá nhiều) nên bạn phải fake IP để thuận tiện hơn khi làm những công việc trên.


Hai cách Fake IP

Proxy có 2 loại SOCK Proxy và HTTP Proxy. Về mức độ nậc danh thì Sock an toàn cao hơn.

Mục đích:

+ Ẩn danh trên Net, bảo vệ thông tin.
+ Vượt Firewall. Nếu nơi bạn làm việc bị chặn bởi Firewall, thì Proxy là giải pháp để bạn truy cập ra những website bên ngoài.

Thực hiện: Minh họa bằng trình duyệt Internet Explorer

+ HTTP Proxy
Tools menu –> Internet Options –> Connection tabs –> LAN Settings

Cách Fake IP

+ SOCK Proxy
Tools menu –> Internet Options –> Connection tabs –> LAN Settings –> Advanced

Cách Fake IP

Cách Fake IP

Những website cung cấp Proxy:

www.freeproxy.ru
www.rrdb.org
www.proxycity.com
www.proxy4free.com
www.aliveproxy.com

Cách hai:

Fake IP bằng Sockcap

Unzip và chạy không cần cài đặt. Đầu tiên Sockcap yêu cầu config, làm theo hình:

Cách Fake IP

Vì chúng ta cần fake IP cho trình duyệt Internet Explorer nên phải chỉ cho Sockcap hiểu:

Cách Fake IP

Cách Fake IP

Cách Fake IP

Cách Fake IP

Click 2 lần vào biểu tượng Internet Explorer trong Sockcap để mở. Chú ý là phải mở IE thông qua Sockcap như thế.
Kiểm tra xem IP đã thay đổi chưa: vào đây –> www.ip2location.com
Nếu bạn dùng proxy có IP ở US thì nó sẽ thông báo IP hiện nay của mình ở US. Tuyệt lắm phải không !? Cách Fake IP

Cách Fake IP

Cách fake IP với trình duyệt web FireFox!
Chọn Menu Tools => Vào tab Options… => Bảng dưới
Cách Fake IP
vào đó rồi vào tab Advanced có gạch đỏ nha! nó sẽ ra bảng này:
Cách Fake IP
Chọn tab Network và chọn nút Settings nha, nó ra bảng này.
Cách Fake IP

Bạn tích theo cái ô mình khoanh mầu đỏ nha!
2 cái ô 1 và 2 thì đó là nơi bạn diền IP của sock hoặc Proxxy và cả Port của Sock và proxxy nhé! bạn có gì điền đó, proxy hay sock? điền 1 thứ thôi, có gì điền đó nhưng phải là con còn sống!

Xong rồi thì cứ OK => OK

Giờ bắt đầu test xem bạn đã thành công hay chưa nha! test bằng trang anh Ngoaingutinhoc.net đưa cũng được mà trang dưới này cũng được
Chạy http://rrdb.org ==>
Cách Fake IP

Nguồn: vn.360plus.yahoo.comCach Fake IP


Tren mang hien nay co rat nhieu web cho tai phan mem va dang ky host, nhung da so deu han che so IP cua Viet Nam (tai dung chua qua nhieu) nen ban phai fake IP de thuan tien hon khi lam nhung cong viec tren.


Hai cach Fake IP

Proxy co 2 loai SOCK Proxy va HTTP Proxy. Ve muc do nac danh thi Sock an toan cao hon.

Muc dich:

+ An danh tren Net, bao ve thong tin.
+ Vuot Firewall. Neu noi ban lam viec bi chan boi Firewall, thi Proxy la giai phap de ban truy cap ra nhung website ben ngoai.

Thuc hien: Minh hoa bang trinh duyet Internet Explorer

+ HTTP Proxy
Tools menu –> Internet Options –> Connection tabs –> LAN Settings

Cach Fake IP

+ SOCK Proxy
Tools menu –> Internet Options –> Connection tabs –> LAN Settings –> Advanced

Cach Fake IP

Cach Fake IP

Nhung website cung cap Proxy:

www.freeproxy.ru
www.rrdb.org
www.proxycity.com
www.proxy4free.com
www.aliveproxy.com

Cach hai:

Fake IP bang Sockcap

Unzip va chay khong can cai dat. Dau tien Sockcap yeu cau config, lam theo hinh:

Cach Fake IP

Vi chung ta can fake IP cho trinh duyet Internet Explorer nen phai chi cho Sockcap hieu:

Cach Fake IP

Cach Fake IP

Cach Fake IP

Cach Fake IP

Click 2 lan vao bieu tuong Internet Explorer trong Sockcap de mo. Chu y la phai mo IE thong qua Sockcap nhu the.
Kiem tra xem IP da thay doi chua: vao day –> www.ip2location.com
Neu ban dung proxy co IP o US thi no se thong bao IP hien nay cua minh o US. Tuyet lam phai khong !? Cach Fake IP

Cach Fake IP

Cach fake IP voi trinh duyet web FireFox!
Chon Menu Tools => Vao tab Options… => Bang duoi
Cach Fake IP
vao do roi vao tab Advanced co gach do nha! no se ra bang nay:
Cach Fake IP
Chon tab Network va chon nut Settings nha, no ra bang nay.
Cach Fake IP

Ban tich theo cai o minh khoanh mau do nha!
2 cai o 1 va 2 thi do la noi ban dien IP cua sock hoac Proxxy va ca Port cua Sock va proxxy nhe! ban co gi dien do, proxy hay sock? dien 1 thu thoi, co gi dien do nhung phai la con con song!

Xong roi thi cu OK => OK

Gio bat dau test xem ban da thanh cong hay chua nha! test bang trang anh Ngoaingutinhoc.net dua cung duoc ma trang duoi nay cung duoc
Chay http://rrdb.org ==>
Cach Fake IP

Nguon: vn.360plus.yahoo.com

Cách Fake IP

Trên mạng hiện nay có rất nhiều web cho tải phần mềm và đăng ký host, nhưng đa số đều hạn chế số IP của Việt Nam (tại dùng chùa quá nhiều) nên bạn phải fake IP để thuận tiện hơn khi làm những công việc trên.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá