Mẹo nhỏ giúp bạn chữa lỗi Gmail trên iPhone, iPad

Không phải ứng dụng, phần mềm nào của bên thứ ba cũng có thể chạy nuột trên iPhone hay thiết bị iOS của Apple. Cụ thể với Gmail vẫn còn một số hạn chế như người dùng không xóa được thư đã đọc. Cách làm dưới đây sẽ giúp người dùng khắc phục nhược điểm đó.


Mẹo nhỏ giúp bạn chữa lỗi Gmail trên iPhone, iPad

 Điều đáng nói là “Trash” (thùng rác) không hiển thị trên ứng dụng email như các ứng dụng email khác hoặc có hiện thì cũng chỉ là như một thư mục có tên là Trash. Do đó, việc xóa email sẽ trở nên phức tạp. Để thực hiện được chức năng này người dùng cần thiết lập Gmail trên thiết bị iOS thông qua Google Sync hoặc Google Apps.

Nếu thiết lập thông qua Google Apps, không có “Trashcan” (thùng rác) quen thuộc trong các tùy chọn ở mục bên phải phía trên của ứng dụng mail, khi xem một email cá nhân và khi bạn chọn một hoặc nhiều email để chỉnh sửa, chúng chỉ cung cấp cho bạn các lựa chọn Archive (lưu trữ), Move (di chuyển) và Mark (đánh dấu). Chức năng xóa thư (Delete) không có trong các tùy chọn đó.

Tuy nhiên, người dùng có thể truy cập vào Settings, chọn Mail, Contacts, Calendars, sau đó kích vào tên email mà muốn thay đổi. Sau khi kích vào tên tài khoản (Account), chọn Advanced ở dưới đáy màn hình, kích vào Deleted Mailbox, để thay đổi thư mục mà bạn muốn các email đã được xoá chuyển vào đó.

Theo mặc định, ứng dụng thiết lập thư mục thùng rác “Trash” trên thiết bị iOS, nhưng mỗi lần thay đổi nó sẽ chuyển email bị xóa tới thùng rác trên máy chủ, kết quả là email được xoá chính xác. Nói cách khác, người dùng chỉ có thể chuyển email muốn xóa vào thư mục “Trash” bằng chức năng “Move” như cách làm ở trên.

Theo Quản Trị Mạng