Cách ghi thông tin lên màn hình khóa Android

Với ứng dụng “Phone Found – Owner Info” hoàn toàn miễn phí này bạn có thể ghi tên, số điện thoại, email… bên ngoài màn hình khóa.


Vào Android Market tìm kiếm ứng dụng với từ khóa ”Phone Found” hoặc nhập địa chỉ sau http://goo.gl/HNvsU vào trình duyệt trên thiết bị Android.

Cách ghi thông tin lên màn hình khóa Android

Download và cài đặt ứng dụng.

(CafeF1.com) Với ứng dụng

(CafeF1.com) Với ứng dụng

Mở danh sách ứng dụng và chọn Owner Info.

(CafeF1.com) Với ứng dụng

Giao diện mặc định của ứng dụng.

(CafeF1.com) Với ứng dụng

Để ghi thông tin bạn nhấn vào phím Menu trên thiết bị và chọn Edit.

(CafeF1.com) Với ứng dụng

Điền các thông tin hoặc những dòng chữ tùy thích.

(CafeF1.com) Với ứng dụng

Bấm Message for Finder để ghi chú thêm.

Hướng dẫn ghi thông tin lên màn hình khóa Android (8)

Hướng dẫn ghi thông tin lên màn hình khóa Android (9)

Bấm chọn choose picture để làm ảnh đại diện.

Hướng dẫn ghi thông tin lên màn hình khóa Android (10)

Sau khi điền đầy đủ thông tin chọn Save để lưu lại.

Hướng dẫn ghi thông tin lên màn hình khóa Android (11)

Ứng dụng sẽ hiển thị những thông tin bạn đã điền ở các bước trên.

Hướng dẫn ghi thông tin lên màn hình khóa Android (12)

Màn hình khóa sẽ hiển thị một số thông tin của bạn.

Hướng dẫn ghi thông tin lên màn hình khóa Android (13)

 Theo cafef1.com
Cach ghi thong tin len man hinh khoa Android


Voi ung dung “Phone Found – Owner Info” hoan toan mien phi nay ban co the ghi ten, so dien thoai, email… ben ngoai man hinh khoa.


Vao Android Market tim kiem ung dung voi tu khoa ”Phone Found” hoac nhap dia chi sau http://goo.gl/HNvsU vao trinh duyet tren thiet bi Android.

Cach ghi thong tin len man hinh khoa Android

Download va cai dat ung dung.

(CafeF1.com) Voi ung dung

(CafeF1.com) Voi ung dung

Mo danh sach ung dung va chon Owner Info.

(CafeF1.com) Voi ung dung

Giao dien mac dinh cua ung dung.

(CafeF1.com) Voi ung dung

De ghi thong tin ban nhan vao phim Menu tren thiet bi va chon Edit.

(CafeF1.com) Voi ung dung

Dien cac thong tin hoac nhung dong chu tuy thich.

(CafeF1.com) Voi ung dung

Bam Message for Finder de ghi chu them.

Huong dan ghi thong tin len man hinh khoa Android (8)

Huong dan ghi thong tin len man hinh khoa Android (9)

Bam chon choose picture de lam anh dai dien.

Huong dan ghi thong tin len man hinh khoa Android (10)

Sau khi dien day du thong tin chon Save de luu lai.

Huong dan ghi thong tin len man hinh khoa Android (11)

Ung dung se hien thi nhung thong tin ban da dien o cac buoc tren.

Huong dan ghi thong tin len man hinh khoa Android (12)

Man hinh khoa se hien thi mot so thong tin cua ban.

Huong dan ghi thong tin len man hinh khoa Android (13)

 Theo cafef1.com

Cách ghi thông tin lên màn hình khóa Android

Với ứng dụng “Phone Found – Owner Info” hoàn toàn miễn phí này bạn có thể ghi tên, số điện thoại, email… bên ngoài màn hình khóa.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá