Cách cài đặt Game Center cho iPhone 3G.

Hiện nay, đa số các Game trên iTunes Store đều yêu cầu iPhone phải có ứng dụng Game Center để có thể cài đặt. Với các thiết bị Apple có Firmware mới thì việc này tương đối dễ dàng, nhưng với iPhone 3G cùng Firmware 4.2.1 thì việc này tương đối “khó nuốt”.


Cách cài đặt Game Center cho iPhone 3G.

Nay Genk xin hướng dẫn bạn cài đặt ứng dụng Game Center cho iPhone 3G (bài viết này chỉ áp dụng đối với iPhone 3G đang chạy iOS 4.2.1 và đã Jailbreak để có thể sử dụng Cydia)

Bước 1 : Trước hết bạn tải về tập tin Game Center tại đây tiến hành giải nén tập tin và chuyển sang bước 2.

Cách cài đặt Game Center cho iPhone 3G.

Bước 2 : Truy cập Cydia trên iPhone 3G, chuyển qua tab Search và gõ GC Patcher, tiến hành cài đặt GC Patcher cho iPhone.

Cách cài đặt Game Center cho iPhone 3G.

Bước 3 : Tải về và cài đặt phần mềm 91 PC Suite. Nếu máy tính đã cài đặt sẳn thì bạn hãy chuyển qua bước 5, nếu chưa có, bạn tiến hành tải về tại đây ("40MB). Sau khi tải về, bạn tiến hành cài đặt phần mềm.

Cách cài đặt Game Center cho iPhone 3G.

Bước 4 : Bạn hãy mở 91 PC Suite lên, kết nối iPhone với máy tính. Tiến hành cài đặt PandaDeamon cho iPhone để PC Suite có thể kết nối đến iPhone và dễ dàng thao tác với hệ thống. Bạn tiến hành cài đặt PandaDeamon cho iPhone theo cách bên dưới.

Chuyển giao diện 91 PC Suite sang tiếng Anh

Cách cài đặt Game Center cho iPhone 3G.

Chuyển qua tab System và nhấn chọn Reinstall PhoneDeamon.

Cách cài đặt Game Center cho iPhone 3G.

Thế là hoàn tất xong các bước chuẩn bị, bây giờ bạn tiến hành cài đặt Game Center cho iPhone 3G.

Bước 5 : Mở 91 PC Suite và chuyển sang tab System, sao đó chọn tiếp tùy chọn Files

Cách cài đặt Game Center cho iPhone 3G.

Bước 6 : Tại giao diện mới, bạn chuyển qua tùy chọn File System và tìm đến đường dẫn “/Applications”. Sau đó dùng tùy chọn Upload Directory để copy thư mục Game Center"iphone.app trong thư mục tải về ở bước 1 vào iPhone.

Cách cài đặt Game Center cho iPhone 3G.

Một cửa sổ thiết lập hiện lên, bạn hãy thiết lập “755” tại dòng Authorization và đánh dấu check vào tùy chọn Apply Folder,sub-folder and files (nếu có). Nhấn Confirm để xác nhận.

Cách cài đặt Game Center cho iPhone 3G.

Bước 7 : Tiếp tục upload tập tin N82AP.plist tại 1 trong các thư mục ở bước 1 vào đường dẫn “/System/Library/CoreServices/SpringBoard.app” và thiết lập “755″ tại dòng Authorization.

Lưu ý : Tùy theo iPhone của bạn đang ở tình trạng nào mà ta dùng file N82AP.plist trong thư mục phù hợp.

Cách cài đặt Game Center cho iPhone 3G.

Bước 8 : Upload tiếp tục tập tin Gamed vào đường dẫn “/usr/libexec” và tập tin com.apple.gamed.plist vào đường dẫn “/System/Library/LaunchDaemons”. Tất cả đều thiết lập “755″ tại dòng Authorization

Cách cài đặt Game Center cho iPhone 3G.

Thế là xong, bạn hãy Reboot lại iPhone và tận hưởng nhé.

Cách cài đặt Game Center cho iPhone 3G.
Theo Genk.vnCach cai dat Game Center cho iPhone 3G.


Hien nay, da so cac Game tren iTunes Store deu yeu cau iPhone phai co ung dung Game Center de co the cai dat. Voi cac thiet bi Apple co Firmware moi thi viec nay tuong doi de dang, nhung voi iPhone 3G cung Firmware 4.2.1 thi viec nay tuong doi “kho nuot”.


Cach cai dat Game Center cho iPhone 3G.

Nay Genk xin huong dan ban cai dat ung dung Game Center cho iPhone 3G (bai viet nay chi ap dung doi voi iPhone 3G dang chay iOS 4.2.1 va da Jailbreak de co the su dung Cydia)

Buoc 1 : Truoc het ban tai ve tap tin Game Center tai day tien hanh giai nen tap tin va chuyen sang buoc 2.

Cach cai dat Game Center cho iPhone 3G.

Buoc 2 : Truy cap Cydia tren iPhone 3G, chuyen qua tab Search va go GC Patcher, tien hanh cai dat GC Patcher cho iPhone.

Cach cai dat Game Center cho iPhone 3G.

Buoc 3 : Tai ve va cai dat phan mem 91 PC Suite. Neu may tinh da cai dat san thi ban hay chuyen qua buoc 5, neu chua co, ban tien hanh tai ve tai day ("40MB). Sau khi tai ve, ban tien hanh cai dat phan mem.

Cach cai dat Game Center cho iPhone 3G.

Buoc 4 : Ban hay mo 91 PC Suite len, ket noi iPhone voi may tinh. Tien hanh cai dat PandaDeamon cho iPhone de PC Suite co the ket noi den iPhone va de dang thao tac voi he thong. Ban tien hanh cai dat PandaDeamon cho iPhone theo cach ben duoi.

Chuyen giao dien 91 PC Suite sang tieng Anh

Cach cai dat Game Center cho iPhone 3G.

Chuyen qua tab System va nhan chon Reinstall PhoneDeamon.

Cach cai dat Game Center cho iPhone 3G.

The la hoan tat xong cac buoc chuan bi, bay gio ban tien hanh cai dat Game Center cho iPhone 3G.

Buoc 5 : Mo 91 PC Suite va chuyen sang tab System, sao do chon tiep tuy chon Files

Cach cai dat Game Center cho iPhone 3G.

Buoc 6 : Tai giao dien moi, ban chuyen qua tuy chon File System va tim den duong dan “/Applications”. Sau do dung tuy chon Upload Directory de copy thu muc Game Center"iphone.app trong thu muc tai ve o buoc 1 vao iPhone.

Cach cai dat Game Center cho iPhone 3G.

Mot cua so thiet lap hien len, ban hay thiet lap “755” tai dong Authorization va danh dau check vao tuy chon Apply Folder,sub-folder and files (neu co). Nhan Confirm de xac nhan.

Cach cai dat Game Center cho iPhone 3G.

Buoc 7 : Tiep tuc upload tap tin N82AP.plist tai 1 trong cac thu muc o buoc 1 vao duong dan “/System/Library/CoreServices/SpringBoard.app” va thiet lap “755″ tai dong Authorization.

Luu y : Tuy theo iPhone cua ban dang o tinh trang nao ma ta dung file N82AP.plist trong thu muc phu hop.

Cach cai dat Game Center cho iPhone 3G.

Buoc 8 : Upload tiep tuc tap tin Gamed vao duong dan “/usr/libexec” va tap tin com.apple.gamed.plist vao duong dan “/System/Library/LaunchDaemons”. Tat ca deu thiet lap “755″ tai dong Authorization

Cach cai dat Game Center cho iPhone 3G.

The la xong, ban hay Reboot lai iPhone va tan huong nhe.

Cach cai dat Game Center cho iPhone 3G.
Theo Genk.vn

Cách cài đặt Game Center cho iPhone 3G.

Hiện nay, đa số các Game trên iTunes Store đều yêu cầu iPhone phải có ứng dụng Game Center để có thể cài đặt. Với các thiết bị Apple có Firmware mới thì việc này tương đối dễ dàng, nhưng với iPhone 3G cùng Firmware 4.2.1 thì việc này tương đối “khó nuốt”.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá