Hướng dẫn cài Windows 10 song song với Windows 7 và Windows 8

Hướng dẫn cài Windows 10 song song với Windows 7 và Windows 8


Hệ điều hành windows 10 là hệ điều hành mới nhất của hãng phần mềm nổi tiếng Microsoft. Ai trong chúng ta điều muốn có được phần mềm mới nhất này, tuy nhiên chúng ta cũng lo lắng không biết nó có dễ sử dụng, có tương thích với các phần mềm đang sử dụng trên hệ điều hành cũ. Vì vậy phương pháp cài đặt song song các hệ điều hành với nhau là cách tốt nhất để chúng ta vừa thử nghiệm hệ điều hành mới và vẫn giữ được hệ điều hành cũ để chúng ta làm việc.Chiasemeohay.com xin hướng dẫn bạn cách cài các hệ điều hành song song với nhau:

Đầu tiên bạn phải có một đĩa cài đặt Windows 10, bạn có thể tải từ trên trang chủ của Mircrosoft tại đây rồi ghi ra đĩa hoặc trên USB hoặc ngoài các cửa hàng CD.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT WINDOWS 10 TECHNICAL PREVIEW SONG SONG VỚI WINDOWS KHÁC

BƯỚC 1:

Lựa chọn các chế độ boot trong BIOS để boot bằng CD, USB

Để chỉnh lại, bạn vào BIOS bằng cách: lúc khởi động bạn bấm DEL, F8,F10,… tùy thuộc dòng máy khác nhau. Nó sẽ hiện lúc khởi động. Sau khi vào BIOS bạn tìm đến phần chọn thứ tự khởi động load hệ điều hành là từ USB.

Sau khi giao diện khởi động Windows 10 hiện ra, các bạn lựa chọn ngôn ngữ cài đặt. Chọn Next

Hướng dẫn cài Windows 10 song song với Windows 7 và Windows 8Hướng dẫn cài Windows 10 song song với Windows 7 và Windows 8

BƯỚC 2:

Các bạn chọn Install now

Hướng dẫn cài Windows 10 song song với Windows 7 và Windows 8Hướng dẫn cài Windows 10 song song với Windows 7 và Windows 8

BƯỚC 3:

Lựa chọn Custom: Install Windows only (advanced)

Hướng dẫn cài Windows 10 song song với Windows 7 và Windows 8Hướng dẫn cài Windows 10 song song với Windows 7 và Windows 8

BƯỚC 4:

Chọn phân vùng khác với phân vùng cài đặt windows đã có khác. Sau đó chọn Next

Hướng dẫn cài Windows 10 song song với Windows 7 và Windows 8Hướng dẫn cài Windows 10 song song với Windows 7 và Windows 8

BƯỚC 5:

Quá trình cài đặt sẽ tự động diễn ra trong một khoảng thời gian

Sau khi cài đặt thành công, các bạn ngắt kết nối với đĩa CD hoặc USB và để Windows 10 Technical Preview tự động cập nhật nâng cấp.

Như vậy là kết thúc quá trình cài đặt song song Windows 10 Technical Preview với windows sẵn có trên máy tính.

Vì là cài đặt song song với Windows 8.1, nên trong quá trình khởi động máy tính, bạn sẽ có 2 lựa chọn là vào Windows 8.1 hay là Windows 10

Hướng dẫn cài Windows 10 song song với Windows 7 và Windows 8Hướng dẫn cài Windows 10 song song với Windows 7 và Windows 8

* Nếu bạn cài đặt song song với Windows XP hoặc Vista, thì máy tính khởi động sẽ vào thẳng Windows 10 chứ không có lựa chọn như trên và bạn phải chỉnh lại trong windows 10 như sau:

BƯỚC 1:

Tại giao diện Windows 10, các bạn bấm phím tắt Ctrl + R: để mở cửa sổ Run

Các bạn nhập SystemPropertiesAdvanced.exe và gõ Enter

Hướng dẫn cài Windows 10 song song với Windows 7 và Windows 8Hướng dẫn cài Windows 10 song song với Windows 7 và Windows 8

BƯỚC 2:

Tại thẻ Advanced. Chọn Settings tại mục Startup and Recovery

Hướng dẫn cài Windows 10 song song với Windows 7 và Windows 8Hướng dẫn cài Windows 10 song song với Windows 7 và Windows 8

BƯỚC 3:

Tại mục Default operating system. chọn Earlier Version of Windows thay vì Windows Technical Preview. Click OK để kết thúc quá trình thiết lập

Hướng dẫn cài Windows 10 song song với Windows 7 và Windows 8Hướng dẫn cài Windows 10 song song với Windows 7 và Windows 8

Như vậy, sau khi khởi động, các bạn cũng sẽ có quyền lựa chọn đăng nhập vào Windows nào mình muốn

Giao điện của Windows 10

Hướng dẫn cài Windows 10 song song với Windows 7 và Windows 8Hướng dẫn cài Windows 10 song song với Windows 7 và Windows 8

Giao diện Start Screen

Chúc các bạn thành công!
Huong dan cai Windows 10 song song voi Windows 7 va Windows 8


Huong dan cai Windows 10 song song voi Windows 7 va Windows 8 : Chia se cac kinh nghiem xu ly trong doi song thuong ngay cung nhu trong cong viec


He dieu hanh windows 10 la he dieu hanh moi nhat cua hang phan mem noi tieng Microsoft. Ai trong chung ta dieu muon co duoc phan mem moi nhat nay, tuy nhien chung ta cung lo lang khong biet no co de su dung, co tuong thich voi cac phan mem dang su dung tren he dieu hanh cu. Vi vay phuong phap cai dat song song cac he dieu hanh voi nhau la cach tot nhat de chung ta vua thu nghiem he dieu hanh moi va van giu duoc he dieu hanh cu de chung ta lam viec.Chiasemeohay.com xin huong dan ban cach cai cac he dieu hanh song song voi nhau:

Dau tien ban phai co mot dia cai dat Windows 10, ban co the tai tu tren trang chu cua Mircrosoft tai day roi ghi ra dia hoac tren USB hoac ngoai cac cua hang CD.

HUONG DAN CAI DAT WINDOWS 10 TECHNICAL PREVIEW SONG SONG VOI WINDOWS KHAC

BUOC 1:

Lua chon cac che do boot trong BIOS de boot bang CD, USB

De chinh lai, ban vao BIOS bang cach: luc khoi dong ban bam DEL, F8,F10,… tuy thuoc dong may khac nhau. No se hien luc khoi dong. Sau khi vao BIOS ban tim den phan chon thu tu khoi dong load he dieu hanh la tu USB.

Sau khi giao dien khoi dong Windows 10 hien ra, cac ban lua chon ngon ngu cai dat. Chon Next

Huong dan cai Windows 10 song song voi Windows 7 va Windows 8Huong dan cai Windows 10 song song voi Windows 7 va Windows 8

BUOC 2:

Cac ban chon Install now

Huong dan cai Windows 10 song song voi Windows 7 va Windows 8Huong dan cai Windows 10 song song voi Windows 7 va Windows 8

BUOC 3:

Lua chon Custom: Install Windows only (advanced)

Huong dan cai Windows 10 song song voi Windows 7 va Windows 8Huong dan cai Windows 10 song song voi Windows 7 va Windows 8

BUOC 4:

Chon phan vung khac voi phan vung cai dat windows da co khac. Sau do chon Next

Huong dan cai Windows 10 song song voi Windows 7 va Windows 8Huong dan cai Windows 10 song song voi Windows 7 va Windows 8

BUOC 5:

Qua trinh cai dat se tu dong dien ra trong mot khoang thoi gian

Sau khi cai dat thanh cong, cac ban ngat ket noi voi dia CD hoac USB va de Windows 10 Technical Preview tu dong cap nhat nang cap.

Nhu vay la ket thuc qua trinh cai dat song song Windows 10 Technical Preview voi windows san co tren may tinh.

Vi la cai dat song song voi Windows 8.1, nen trong qua trinh khoi dong may tinh, ban se co 2 lua chon la vao Windows 8.1 hay la Windows 10

Huong dan cai Windows 10 song song voi Windows 7 va Windows 8Huong dan cai Windows 10 song song voi Windows 7 va Windows 8

* Neu ban cai dat song song voi Windows XP hoac Vista, thi may tinh khoi dong se vao thang Windows 10 chu khong co lua chon nhu tren va ban phai chinh lai trong windows 10 nhu sau:

BUOC 1:

Tai giao dien Windows 10, cac ban bam phim tat Ctrl + R: de mo cua so Run

Cac ban nhap SystemPropertiesAdvanced.exe va go Enter

Huong dan cai Windows 10 song song voi Windows 7 va Windows 8Huong dan cai Windows 10 song song voi Windows 7 va Windows 8

BUOC 2:

Tai the Advanced. Chon Settings tai muc Startup and Recovery

Huong dan cai Windows 10 song song voi Windows 7 va Windows 8Huong dan cai Windows 10 song song voi Windows 7 va Windows 8

BUOC 3:

Tai muc Default operating system. chon Earlier Version of Windows thay vi Windows Technical Preview. Click OK de ket thuc qua trinh thiet lap

Huong dan cai Windows 10 song song voi Windows 7 va Windows 8Huong dan cai Windows 10 song song voi Windows 7 va Windows 8

Nhu vay, sau khi khoi dong, cac ban cung se co quyen lua chon dang nhap vao Windows nao minh muon

Giao dien cua Windows 10

Huong dan cai Windows 10 song song voi Windows 7 va Windows 8Huong dan cai Windows 10 song song voi Windows 7 va Windows 8

Giao dien Start Screen

Chuc cac ban thanh cong!

Hướng dẫn cài Windows 10 song song với Windows 7 và Windows 8

Hướng dẫn cài Windows 10 song song với Windows 7 và Windows 8 : Chia sẻ các kinh nghiệm xử lý trong đời sống thường ngày cũng như trong công việc
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá