Các phím tắt thông dụng giúp thao tác nhanh trong Photoshop

Các phím tắt thông dụng giúp thao tác nhanh trong Photoshop


Các phím tắt thông dụng giúp thao tác nhanh trong PhotoshopCác phím tắt thông dụng giúp thao tác nhanh trong Photoshop

Nhóm Phím Tắt Hệ Thống FILE

– CTRL + N (New): Tạo File mới
– CTRL + O (Open):  Mở file
– CTRL + ALT + O (Open As): Mở file từ Adobe Bridge
– CTRL + W (Close): Đóng File
– CTRL + S (Save): Lưu file
– CTRL + SHIFT + S (Save As): Lưu ra các dạng khác
– CTRL + ALT + S (Save a Copy): Lưu thêm 1 bản copy
– CTRL + P (Print): In ảnh

Nhóm Phím Tắt VIEW

– CTRL + Y: Xem màu CMYK
– CTRL + SHIFT + Y: Xem gam màu ngoài hệ CMYK
– CTRL + +: Phóng to
– CTRL + –: Thu nhỏ
– CTRL + 0: Xem hình tràn màn hình
– CTRL + SHIFT + H: Ẩn các đường Path
– CTRL + R: Hiện thước
– CTRL + ; Ẩn Guides
– CTRL + SHIFT + ; Nhẩy bằng Guides
– CTRL + ALT + ; Khoá Guides
– CTRL + “ Hiện lưới
– CTRL + SHIFT + ‘ Nhẩy bằng lưới

Các phím tắt thông dụng giúp thao tác nhanh trong PhotoshopCác phím tắt thông dụng giúp thao tác nhanh trong PhotoshopCác phím tắt thông dụng giúp thao tác nhanh trong Photoshop

Nhóm Phím Tắt F

– F1 Mở trình giúp đỡ
– F2 Cut
– F3 Copy
– F4 Paste
– F5 Mở Pallete Brush
– F6 Mở Pallete màu
– F7 Mở Pallete Layer
– F8 Mở Pallete Info
– F9 Mở Pallete Action

Nhóm Lệnh Thao Tác Với Layer

– CTRL + SHIFT + N: Tạo Layer mới
– CTRL + J: Nhân đôi Layer
– CTRL + SHIFT + J: Cắt Layer
– CTRL + G: Tạo nhóm Layer
– CTRL + SHIFT + G: Bỏ nhóm Layer
– CTRL + SHIFT + ]: Chuyển Layer lên trên cùng
– CTRL + ]: Chuyển Layer lên trên
– CTRL + [: Chuyển Layer xuống dưới
– CTRL + SHIFT + [: Chuyển Layer xuống dưới cùng
– CTRL + E: Ghép các Layer được chọn
– CTRL + SHIFT + E: Ghép tất cả các Layer

Các phím tắt thông dụng giúp thao tác nhanh trong PhotoshopCác phím tắt thông dụng giúp thao tác nhanh trong Photoshop

Các Lệnh Chọn SELECT Trong Photoshop

– CTRL + A: Chọn tất cả
– CTRL + D: Bỏ vùng chọn
– CTRL + SHIFT + D: Chọn lại vùng chọn
– CTRL + SHIFT + I: Nghịch đảo vùng chọn
– CTRL + ALT + D: Mờ biên vùng chọn
– CTRL + F: Lặp lại Filter cuối cùng
– CTRL + SHIFT + F: Chỉnh Opacity Brush

Các Phím Tắt Với Nhóm IMAGE

– CTRL + L: Bảng Levels
– CTRL + SHIFT + L: Tự động chỉnh Levels
– CTRL + ALT + SHIFT + L: Tự động chỉnh Contrast
– CTRL + M: Bảng Curves
– CTRL + B: Bảng Color Blance
– CTRL + U: Bảng Hue/Saturation
– CTRL + SHIFT + U: Bảng Desaturate
– CTRL + I: Bảng Invert

Các phím tắt thông dụng giúp thao tác nhanh trong PhotoshopCác phím tắt thông dụng giúp thao tác nhanh trong Photoshop
Hình ảnh đang được sử dụng phần mềm Photoshop

Cách Lệnh Tắt Với Nhóm Lệnh EDIT

– [: Phóng to nét bút
– ]: Thu nhỏ nét bút
– CTRL + Z: Trở lại bước vừa làm
– CTRL + ALT + Z: Trở lại nhiều bước
– CTRL + X: Cắt
– CTRL + C: Copy
– CTRL + SHIFT + C: Copy Merged
– CTRL + V: Paste
– CTRL + SHIFT + CTRL + V: Paste chồng lên
– CTRL + T: Xoay hình / Chỉnh ti lệ
– CTRL + SHIFT + T: Làm lại bước Free Transform

Nhóm Phím Tắt Công Cụ -Toolbar

– V: Di chuyển
– M: Tạo vùng chọn
– L: Tạo vùng chọn tự do
– W: Tạo vùng chọn theo màu
– C: Cắt hình
– I: Chấm màu . Thước kẻ
– J: Chấm sửa chỗ chưa hoàn chỉnh
– B: Nét bút
– S: Lấy mẫu từ 1 ảnh
– Y: Gọi lại thông số cũ của ảnh
– E: Tẩy
– G: Đổ màu/Đổ màu chuyển
– . : Mô tả hiện tường miết tay
– O: Làm tối ảnh
– P: Tạo đường path . vector
– T: Viết chữ
– A: Chọn đường Path . Vector
– U: Vẽ các hình cơ bản
– H: Hand Tool
– Z: Phóng to / nhỏ hình
– D:  Background
– Color Quay về màu cơ bản ban dầu
– X:  Foreground
– &: Đổi màu trên bảng màu

Trên đây là các phím tắt thông dụng giúp thao tác nhanh trong Photoshop.Hy vọng bạn sẽ thành công hơn khi sử dụng phần mềm phổ biến này.

Chia sẻ nếu bạn thấy bài viết này hữu ích nhé!

(Sưu tầm)
Cac phim tat thong dung giup thao tac nhanh trong Photoshop


Cac phim tat thong dung giup thao tac nhanh trong Photoshop : Chia se cac kinh nghiem xu ly trong doi song thuong ngay cung nhu trong cong viec


Cac phim tat thong dung giup thao tac nhanh trong PhotoshopCac phim tat thong dung giup thao tac nhanh trong Photoshop

Nhom Phim Tat He Thong FILE

– CTRL + N (New): Tao File moi
– CTRL + O (Open):  Mo file
– CTRL + ALT + O (Open As): Mo file tu Adobe Bridge
– CTRL + W (Close): Dong File
– CTRL + S (Save): Luu file
– CTRL + SHIFT + S (Save As): Luu ra cac dang khac
– CTRL + ALT + S (Save a Copy): Luu them 1 ban copy
– CTRL + P (Print): In anh

Nhom Phim Tat VIEW

– CTRL + Y: Xem mau CMYK
– CTRL + SHIFT + Y: Xem gam mau ngoai he CMYK
– CTRL + +: Phong to
– CTRL + –: Thu nho
– CTRL + 0: Xem hinh tran man hinh
– CTRL + SHIFT + H: An cac duong Path
– CTRL + R: Hien thuoc
– CTRL + ; An Guides
– CTRL + SHIFT + ; Nhay bang Guides
– CTRL + ALT + ; Khoa Guides
– CTRL + “ Hien luoi
– CTRL + SHIFT + ‘ Nhay bang luoi

Cac phim tat thong dung giup thao tac nhanh trong PhotoshopCac phim tat thong dung giup thao tac nhanh trong PhotoshopCac phim tat thong dung giup thao tac nhanh trong Photoshop

Nhom Phim Tat F

– F1 Mo trinh giup do
– F2 Cut
– F3 Copy
– F4 Paste
– F5 Mo Pallete Brush
– F6 Mo Pallete mau
– F7 Mo Pallete Layer
– F8 Mo Pallete Info
– F9 Mo Pallete Action

Nhom Lenh Thao Tac Voi Layer

– CTRL + SHIFT + N: Tao Layer moi
– CTRL + J: Nhan doi Layer
– CTRL + SHIFT + J: Cat Layer
– CTRL + G: Tao nhom Layer
– CTRL + SHIFT + G: Bo nhom Layer
– CTRL + SHIFT + ]: Chuyen Layer len tren cung
– CTRL + ]: Chuyen Layer len tren
– CTRL + [: Chuyen Layer xuong duoi
– CTRL + SHIFT + [: Chuyen Layer xuong duoi cung
– CTRL + E: Ghep cac Layer duoc chon
– CTRL + SHIFT + E: Ghep tat ca cac Layer

Cac phim tat thong dung giup thao tac nhanh trong PhotoshopCac phim tat thong dung giup thao tac nhanh trong Photoshop

Cac Lenh Chon SELECT Trong Photoshop

– CTRL + A: Chon tat ca
– CTRL + D: Bo vung chon
– CTRL + SHIFT + D: Chon lai vung chon
– CTRL + SHIFT + I: Nghich dao vung chon
– CTRL + ALT + D: Mo bien vung chon
– CTRL + F: Lap lai Filter cuoi cung
– CTRL + SHIFT + F: Chinh Opacity Brush

Cac Phim Tat Voi Nhom IMAGE

– CTRL + L: Bang Levels
– CTRL + SHIFT + L: Tu dong chinh Levels
– CTRL + ALT + SHIFT + L: Tu dong chinh Contrast
– CTRL + M: Bang Curves
– CTRL + B: Bang Color Blance
– CTRL + U: Bang Hue/Saturation
– CTRL + SHIFT + U: Bang Desaturate
– CTRL + I: Bang Invert

Cac phim tat thong dung giup thao tac nhanh trong PhotoshopCac phim tat thong dung giup thao tac nhanh trong Photoshop
Hinh anh dang duoc su dung phan mem Photoshop

Cach Lenh Tat Voi Nhom Lenh EDIT

– [: Phong to net but
– ]: Thu nho net but
– CTRL + Z: Tro lai buoc vua lam
– CTRL + ALT + Z: Tro lai nhieu buoc
– CTRL + X: Cat
– CTRL + C: Copy
– CTRL + SHIFT + C: Copy Merged
– CTRL + V: Paste
– CTRL + SHIFT + CTRL + V: Paste chong len
– CTRL + T: Xoay hinh / Chinh ti le
– CTRL + SHIFT + T: Lam lai buoc Free Transform

Nhom Phim Tat Cong Cu -Toolbar

– V: Di chuyen
– M: Tao vung chon
– L: Tao vung chon tu do
– W: Tao vung chon theo mau
– C: Cat hinh
– I: Cham mau . Thuoc ke
– J: Cham sua cho chua hoan chinh
– B: Net but
– S: Lay mau tu 1 anh
– Y: Goi lai thong so cu cua anh
– E: Tay
– G: Do mau/Do mau chuyen
– . : Mo ta hien tuong miet tay
– O: Lam toi anh
– P: Tao duong path . vector
– T: Viet chu
– A: Chon duong Path . Vector
– U: Ve cac hinh co ban
– H: Hand Tool
– Z: Phong to / nho hinh
– D:  Background
– Color Quay ve mau co ban ban dau
– X:  Foreground
– &: Doi mau tren bang mau

Tren day la cac phim tat thong dung giup thao tac nhanh trong Photoshop.Hy vong ban se thanh cong hon khi su dung phan mem pho bien nay.

Chia se neu ban thay bai viet nay huu ich nhe!

(Suu tam)

Các phím tắt thông dụng giúp thao tác nhanh trong Photoshop

Các phím tắt thông dụng giúp thao tác nhanh trong Photoshop : Chia sẻ các kinh nghiệm xử lý trong đời sống thường ngày cũng như trong công việc
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá