Cách dùng những phím tắt thú vị cho bàn phím iPad

Apple đã trang bị một số chức năng hữu ích cho bàn phím ảo trên máy tính bảng của họ nhưng không phải ai cũng biết đến.


Cách dùng những phím tắt thú vị cho bàn phím iPadBấm và giữ các phím chữ cái để truy cập một số chữ đặc biệt.Cách dùng những phím tắt thú vị cho bàn phím iPadTương tự, giữ phím biểu tượng hoặc dấu câu để xem các biểu tượng ẩn khác.Cách dùng những phím tắt thú vị cho bàn phím iPadChia đôi bàn phím: Vào Settings -> General -> Keyboard để kích hoạt. Sau đó, người dùng có thể bấm và giữ nút bàn phím để chia đôi (split) hoặc undock.Cách dùng những phím tắt thú vị cho bàn phím iPadKhi bàn phím chia đôi, bạn có thể bấm vào màn hình để sử dụng các phím ẩn như ở ảnh trên (vị trí các chữ cái màu đỏ).Cách dùng những phím tắt thú vị cho bàn phím iPadCòn undock nghĩa là bạn có thể di chuyển bàn phím sang các vị trí khác nhau trên màn hình.Cách dùng những phím tắt thú vị cho bàn phím iPadKhi soạn e-mail, giữ phím chấm câu để chọn nhanh đuôi e-mail như .com, .org…Cách dùng những phím tắt thú vị cho bàn phím iPadGõ phím cách hai lần để vừa chấm câu vừa cách chữ.

Theo VnExpress
Cach dung nhung phim tat thu vi cho ban phim iPad


Apple da trang bi mot so chuc nang huu ich cho ban phim ao tren may tinh bang cua ho nhung khong phai ai cung biet den.


Cach dung nhung phim tat thu vi cho ban phim iPadBam va giu cac phim chu cai de truy cap mot so chu dac biet.Cach dung nhung phim tat thu vi cho ban phim iPadTuong tu, giu phim bieu tuong hoac dau cau de xem cac bieu tuong an khac.Cach dung nhung phim tat thu vi cho ban phim iPadChia doi ban phim: Vao Settings -> General -> Keyboard de kich hoat. Sau do, nguoi dung co the bam va giu nut ban phim de chia doi (split) hoac undock.Cach dung nhung phim tat thu vi cho ban phim iPadKhi ban phim chia doi, ban co the bam vao man hinh de su dung cac phim an nhu o anh tren (vi tri cac chu cai mau do).Cach dung nhung phim tat thu vi cho ban phim iPadCon undock nghia la ban co the di chuyen ban phim sang cac vi tri khac nhau tren man hinh.Cach dung nhung phim tat thu vi cho ban phim iPadKhi soan e-mail, giu phim cham cau de chon nhanh duoi e-mail nhu .com, .org…Cach dung nhung phim tat thu vi cho ban phim iPadGo phim cach hai lan de vua cham cau vua cach chu.

Theo VnExpress

Cách dùng những phím tắt thú vị cho bàn phím iPad

Apple đã trang bị một số chức năng hữu ích cho bàn phím ảo trên máy tính bảng của họ nhưng không phải ai cũng biết đến.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá