Thủ thuật để Copy và Paste trên iPhone

Cut và paste có lẽ là tính năng được quan tâm nhất của iPhone. iPhone có thể nhận ra những số điện thoại xuất hiện trên các trang web/ tin nhắn/ email và nếu bạn muốn gọi vào số đó thì chỉ cần ghi âm số điện thoại đó và bắt đầu cuộc gọi.


Thủ thuật để Copy và Paste trên iPhone

Nhưng nếu bạn muốn copy và paste cả một đường link hoặc một đoạn văn bản thì sao? Lúc này sẽ cần thao tác cut – paste quen thuộc.

Tôi thích viết blog trên iPhone của mình bởi vì bàn phím và chức năng đoán từ/ sửa lỗi giúp tôi viết bài nhanh hơn nhiều so với khi sử dụng bàn phím cùng với màn hình rộng và nét của iPhone.

Vấn đề là tôi chưa bao giờ nhúng được link đến các bài viết trước hoặc thậm chí còn không link được đến source và thế là đành về nhà ôm theo trong đầu một cái URL dài trên 50 kí tự. Tất nhiên chẳng dễ gì.

Với một vài thao tác mã bookmark , người sử dụng iPhone có thể copy các đoạn văn bản hay URL và paste vào một văn bản khác hoặc email đoạn văn bản/ đường link đó cho chính mình hoặc bạn bè. iCopy là giải pháp tối ưu để thực hiện lệnh copy/paste một cách dễ dàng trên iPhone.

Thực hiện lệnh iCopy trên iPhone:

* Kéo link này vào thanh đánh dấu Safari (bookmarklet sẽ được lưu vào trong file bookmark của trình duyệt Safari)
* Kết nối iPhone và để iTune đồng bộ với Safari bookmark. Kiểm tra ô Sync Safari Bookmarks (Để lưu iCopy bookmarklet vào iPhone)
* Xác định đoạn văn bản hoặc URL cần copy
* Bật bookmark lên và đánh Copy/Paste
* Chọn Copy
* Chọn loại Copy bạn muốn thực hiện (Coppy text, Copy URL, Copy email, v v)
* Chuyển sang định dạng web mà bạn muốn chèn văn bản hoặc URL
* Bật bookmark của bạn lên và đánh Copy/Paste
* Bạn sẽ thấy hiện lên một trang khác ngay lập tức và sau đó lại chuyển về trang ban đầu.
* Lại bật Bookmark của bạn lên và đánh Copy/Paste một lần nữa. bạn sẽ thấy một hộp thoại, có nghĩa là bạn đã có thể thực hiện lệnh paste
* Đánh text box vào vị trí muốn chèn văn bản hoặc URL

Quy trình khá là đơn giản. Nhìn chung, toàn bộ các công đoạn chỉ tập trung vào việc bật được bookmark “Copy/Paste” lên, chọn đoạn văn bản cần copy và chèn nó vào trong một text box

Không giống như thực hiện copy/ paste trong các máy điện thoại dùng hệ điều hành Windows nhưng cũng không hề khó để thực hiện nhanh chóng chức năng copy/paste này.

Theo Echip Mobile
Thu thuat de Copy va Paste tren iPhone


Cut va paste co le la tinh nang duoc quan tam nhat cua iPhone. iPhone co the nhan ra nhung so dien thoai xuat hien tren cac trang web/ tin nhan/ email va neu ban muon goi vao so do thi chi can ghi am so dien thoai do va bat dau cuoc goi.


Thu thuat de Copy va Paste tren iPhone

Nhung neu ban muon copy va paste ca mot duong link hoac mot doan van ban thi sao? Luc nay se can thao tac cut – paste quen thuoc.

Toi thich viet blog tren iPhone cua minh boi vi ban phim va chuc nang doan tu/ sua loi giup toi viet bai nhanh hon nhieu so voi khi su dung ban phim cung voi man hinh rong va net cua iPhone.

Van de la toi chua bao gio nhung duoc link den cac bai viet truoc hoac tham chi con khong link duoc den source va the la danh ve nha om theo trong dau mot cai URL dai tren 50 ki tu. Tat nhien chang de gi.

Voi mot vai thao tac ma bookmark , nguoi su dung iPhone co the copy cac doan van ban hay URL va paste vao mot van ban khac hoac email doan van ban/ duong link do cho chinh minh hoac ban be. iCopy la giai phap toi uu de thuc hien lenh copy/paste mot cach de dang tren iPhone.

Thuc hien lenh iCopy tren iPhone:

* Keo link nay vao thanh danh dau Safari (bookmarklet se duoc luu vao trong file bookmark cua trinh duyet Safari)
* Ket noi iPhone va de iTune dong bo voi Safari bookmark. Kiem tra o Sync Safari Bookmarks (De luu iCopy bookmarklet vao iPhone)
* Xac dinh doan van ban hoac URL can copy
* Bat bookmark len va danh Copy/Paste
* Chon Copy
* Chon loai Copy ban muon thuc hien (Coppy text, Copy URL, Copy email, v v)
* Chuyen sang dinh dang web ma ban muon chen van ban hoac URL
* Bat bookmark cua ban len va danh Copy/Paste
* Ban se thay hien len mot trang khac ngay lap tuc va sau do lai chuyen ve trang ban dau.
* Lai bat Bookmark cua ban len va danh Copy/Paste mot lan nua. ban se thay mot hop thoai, co nghia la ban da co the thuc hien lenh paste
* Danh text box vao vi tri muon chen van ban hoac URL

Quy trinh kha la don gian. Nhin chung, toan bo cac cong doan chi tap trung vao viec bat duoc bookmark “Copy/Paste” len, chon doan van ban can copy va chen no vao trong mot text box

Khong giong nhu thuc hien copy/ paste trong cac may dien thoai dung he dieu hanh Windows nhung cung khong he kho de thuc hien nhanh chong chuc nang copy/paste nay.

Theo Echip Mobile

Thủ thuật để Copy và Paste trên iPhone

Cut và paste có lẽ là tính năng được quan tâm nhất của iPhone. iPhone có thể nhận ra những số điện thoại xuất hiện trên các trang web/ tin nhắn/ email và nếu bạn muốn gọi vào số đó thì chỉ cần ghi âm số điện thoại đó và bắt đầu cuộc gọi.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá