Mẹo để ăn những món tái sống mà vẫn an toàn

Cuối năm là dịp của những trận ăn uống, các cuộc liên hoan, chiêu đãi lu bù… Chỗ nào có của ngon vật lạ, các món đặc sản được đưa lên danh sách để thết đãi, mời mọc nhau cho lạ miệng và khác kiểu. Thực khách phấn khởi và vô tư ăn uống, để mặc những nguy cơ gây bệnh tự tung tự tác hoành hành.


Phải ngâm thực phẩm trong giấm có nồng độ đậm đặc tối thiểu 5 tiếng.

Chọn các loại thực phẩm tươi sạch, nguồn thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Rửa rau sống ít nhất là 5 lần nước dưới vòi nước chảy mạnh.

Dao, thớt và tay của người chế biến thực phẩm sống phải riêng biệt với thực phẩm chín.

Cuối cùng, tốt nhất, nên ăn thức ăn chín kĩ. Không nên hoặc hạn chế tối đa ăn món tái, sống.
Meo de an nhung mon tai song ma van an toan


Cuoi nam la dip cua nhung tran an uong, cac cuoc lien hoan, chieu dai lu bu… Cho nao co cua ngon vat la, cac mon dac san duoc dua len danh sach de thet dai, moi moc nhau cho la mieng va khac kieu. Thuc khach phan khoi va vo tu an uong, de mac nhung nguy co gay benh tu tung tu tac hoanh hanh.


Phai ngam thuc pham trong giam co nong do dam dac toi thieu 5 tieng.

Chon cac loai thuc pham tuoi sach, nguon thuc pham dam bao an toan ve sinh thuc pham.

Rua rau song it nhat la 5 lan nuoc duoi voi nuoc chay manh.

Dao, thot va tay cua nguoi che bien thuc pham song phai rieng biet voi thuc pham chin.

Cuoi cung, tot nhat, nen an thuc an chin ki. Khong nen hoac han che toi da an mon tai, song.

Mẹo để ăn những món tái sống mà vẫn an toàn

Cuối năm là dịp của những trận ăn uống, các cuộc liên hoan, chiêu đãi lu bù… Chỗ nào có của ngon vật lạ, các món đặc sản được đưa lên danh sách để thết đãi, mời mọc nhau cho lạ miệng và khác kiểu. Thực khách phấn khởi và vô tư ăn uống, để mặc những nguy cơ gây bệnh tự tung tự tác hoành hành.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá